Piolet.ro

Grup mare – firme și companii

Grup mare – firme și companii

Evenimente prestabilite

Ziua de-a-ndoaselea (ora 17 devine ora 9)

Ziua înveselirii morocănoșilor (cu toții avem zile și sile)

Ziua creativității pentru femei (când muncesc mai mult bărbații)

Evenimente la cerere

Ziua curățeniei biroului (de către voi)

Ziua hohotelor de râs (motivele le oferiți tot voi)

Ziua luării copilului la birou (două treburi într-una și întruna)

…și zile-eveniment sau evenimente pe parcursul mai multor zile, pentru orice mai vreți voi să celebrați, inclusiv conferințe, seminarii, târguri, festivaluri, team-building-uri ș.a.m.d..

X